กำลังดูไอเทม

#4009: Chonchon Card

รหัสไอเทม 4009 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Chonchon_Card ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Chonchon Card ประเภท การ์ด
ราคาซื้อ 20 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 10 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ รองเท้า
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม AGI + 1
FLEE + 2
ประเภท : Card
ใช้กับ : Foot Gear
น้ำหนัก : 1

Chonchon Card ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1011 Chonchon 0.02% 4 Insect [แมลง] Level 1 Wind [ลม]
1183 Chonchon 0.02% 4 Insect [แมลง] Level 1 Wind [ลม]

Chonchon Card ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย