กำลังดูไอเทม

#4040: Creamy Card

รหัสไอเทม 4040 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Creamy_Card ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Creamy Card ประเภท การ์ด
ราคาซื้อ 20 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 10 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ประดับขวา + ประดับซ้าย
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม ได้ skill Teleport Lv. 1
ใช้ SP 9
ประเภท : Card
ใช้กับ : Accessory
น้ำหนัก : 1

Creamy Card ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1018 Creamy 0.02% 16 Insect [แมลง] Level 1 Wind [ลม]
1231 Creamy 0.02% 16 Insect [แมลง] Level 1 Wind [ลม]

Creamy Card ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย