กำลังดูไอเทม

#508: Yellow Herb

รหัสไอเทม 508 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Yellow_Herb ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Yellow Herb ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 40 น้ำหนัก 5
ราคาขาย 20 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม สมุนไพรที่สามารถรักษาบาดแผลได้ ฟื้น HP ได้เล็กน้อย
_
น้ำหนัก : 5

Yellow Herb ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1081 Yellow Plant 55% 1 Plant [พืช] Level 1 Earth [ดิน]
1374 Incubus 50% 90 Demi-Human [มนุษย์] Level 2 Dark [มืด]
1370 Succubus 50% 90 Demi-Human [มนุษย์] Level 2 Dark [มืด]
1391 Galapago 35% 61 Brute [สัตว์] Level 1 Earth [ดิน]
1372 Goat 25% 69 Brute [สัตว์] Level 3 Fire [ไฟ]
1316 Solider 21% 70 Brute [สัตว์] Level 2 Earth [ดิน]
1718 Novus 20% 43 Dragon [มังกร] Level 1 Neutral [ไร้ธาตุ]
1375 The Paper 18% 56 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 3 Neutral [ไร้ธาตุ]
1376 Harpy 15% 70 Demon [ปีศาจ] Level 3 Wind [ลม]
1878 Shining Plant 15% 1 Plant [พืช] Level 1 Holy [แสง]
1101 Baphomet Jr. 13% 50 Demon [ปีศาจ] Level 1 Dark [มืด]
1250 Chepet 13% 42 Demi-Human [มนุษย์] Level 1 Fire [ไฟ]
1315 Assaulter 12.8% 71 Demi-Human [มนุษย์] Level 2 Wind [ลม]
1188 Bongun 12.5% 32 Undead [ผี] Level 1 Undead [ผี]
1188 Bongun 10% 32 Undead [ผี] Level 1 Undead [ผี]
1131 Joker 10% 57 Demi-Human [มนุษย์] Level 4 Wind [ลม]
1083 Shining Plant 10% 1 Plant [พืช] Level 1 Holy [แสง]
1309 Gajomart 8.7% 63 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 4 Fire [ไฟ]
1041 Mummy 8.5% 37 Undead [ผี] Level 2 Undead [ผี]
1376 Harpy 8% 70 Demon [ปีศาจ] Level 3 Wind [ลม]
1290 Skeleton General 8% 73 Undead [ผี] Level 1 Undead [ผี]
1322 Spring Rabbit 8% 58 Brute [สัตว์] Level 2 Earth [ดิน]
1297 Ancient Mummy 6.5% 64 Undead [ผี] Level 2 Undead [ผี]
1299 Goblin Leader 6.5% 64 Demi-Human [มนุษย์] Level 1 Wind [ลม]
1300 Caterpillar 5% 64 Insect [แมลง] Level 1 Earth [ดิน]
1213 High Orc 5% 52 Demi-Human [มนุษย์] Level 2 Fire [ไฟ]
1138 Magnolia 4% 26 Demon [ปีศาจ] Level 1 Water [น้ำ]
1100 Argos 2.5% 25 Insect [แมลง] Level 1 Poison [พิษ]
1277 Greatest General 2.5% 40 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 2 Fire [ไฟ]
1126 Goblin 2.2% 22 Demi-Human [มนุษย์] Level 1 Water [น้ำ]
1124 Goblin 2.2% 24 Demi-Human [มนุษย์] Level 1 Poison [พิษ]
1266 Aster 2% 18 Fish [ปลา] Level 1 Earth [ดิน]
1019 Peco Peco 2% 19 Brute [สัตว์] Level 1 Fire [ไฟ]
1001 Scorpion 2% 24 Insect [แมลง] Level 1 Fire [ไฟ]
1057 Yoyo 2% 21 Brute [สัตว์] Level 1 Earth [ดิน]
1030 Anacondaq 1.5% 23 Brute [สัตว์] Level 1 Poison [พิษ]
1234 Yoyo 1.3% 19 Brute [สัตว์] Level 1 Earth [ดิน]
1135 Kobold 1% 31 Demi-Human [มนุษย์] Level 2 Fire [ไฟ]
1134 Kobold 1% 31 Demi-Human [มนุษย์] Level 2 Poison [พิษ]
2073 Toucan 1% 70 Brute [สัตว์] Level 2 Wind [ลม]
1177 Zenorc 1% 31 Demi-Human [มนุษย์] Level 1 Dark [มืด]
1054 Thief Bug Male 0.9% 19 Insect [แมลง] Level 1 Dark [มืด]
1024 Wormtail 0.7% 14 Plant [พืช] Level 1 Earth [ดิน]
1403 Firelock Soldier 0.4% 47 Undead [ผี] Level 2 Undead [ผี]

Yellow Herb ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย