กำลังดูไอเทม

#510: Blue Herb

รหัสไอเทม 510 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Blue_Herb ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Blue Herb ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 60 น้ำหนัก 7
ราคาขาย 30 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม สมุนไพรหายากที่มีกลิ่นพิเศษเฉพาะตัว ช่วยผ่อนคลายทำให้จิตใจสบายขึ้น ฟื้น SP ได้เล็กน้อย
_
น้ำหนัก : 7

Blue Herb ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1079 Blue Plant 55% 1 Plant [พืช] Level 1 Earth [ดิน]
1083 Shining Plant 55% 1 Plant [พืช] Level 1 Holy [แสง]
1884 Mavka 30% 63 Plant [พืช] Level 3 Earth [ดิน]
1964 Nightmare 30% 30 Brute [สัตว์] Level 3 Ghost [วิญญาณ[
1372 Goat 10% 69 Brute [สัตว์] Level 3 Fire [ไฟ]
1061 Nightmare 5% 49 Demon [ปีศาจ] Level 3 Ghost [วิญญาณ[
1317 Seal 2.5% 63 Brute [สัตว์] Level 1 Water [น้ำ]
1255 Nereid 2.3% 40 Brute [สัตว์] Level 1 Earth [ดิน]
1322 Spring Rabbit 2% 58 Brute [สัตว์] Level 2 Earth [ดิน]
1716 Acidus 1.5% 95 Dragon [มังกร] Level 2 Wind [ลม]
2913 Acidus Ringleader 1.5% 95 Dragon [มังกร] Level 2 Wind [ลม]
1379 Nightmare Terror 1.5% 78 Demon [ปีศาจ] Level 3 Dark [มืด]
20373 Rigid Nightmare 1.5% 98 Demon [ปีศาจ] Level 3 Dark [มืด]
1064 Megalodon 0.8% 24 Undead [ผี] Level 1 Undead [ผี]
1242 Marin 0.75% 15 Plant [พืช] Level 2 Water [น้ำ]
1209 Cramp 0.7% 56 Brute [สัตว์] Level 2 Poison [พิษ]
1077 Poison Spore 0.6% 19 Plant [พืช] Level 1 Poison [พิษ]
1881 Les 0.5% 39 Plant [พืช] Level 4 Earth [ดิน]
1775 Snowier 0.5% 60 Demon [ปีศาจ] Level 2 Water [น้ำ]
1014 Spore 0.5% 16 Plant [พืช] Level 1 Water [น้ำ]
2073 Toucan 0.5% 70 Brute [สัตว์] Level 2 Wind [ลม]
1680 Hill Wind 0.1% 45 Brute [สัตว์] Level 3 Wind [ลม]
1776 Siroma 0.1% 42 Demon [ปีศาจ] Level 3 Water [น้ำ]

Blue Herb ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย