กำลังดูไอเทม

#578: Strawberry

รหัสไอเทม 578 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Strawberry ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Strawberry ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 999 น้ำหนัก 2
ราคาขาย 499 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม ผลไม้สีแดงที่มีรสชาติหวานและเปรี้ยวฟื้น SP ได้เล็กน้อย
น้ำหนัก : 2

Strawberry ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1714 Ferus 22% 95 Dragon [มังกร] Level 2 Fire [ไฟ]
1413 Hermit Plant 10% 46 Plant [พืช] Level 2 Fire [ไฟ]
1057 Yoyo 10% 21 Brute [สัตว์] Level 1 Earth [ดิน]
1025 Boa 6% 15 Brute [สัตว์] Level 1 Earth [ดิน]
1104 Coco 6% 17 Brute [สัตว์] Level 1 Earth [ดิน]
1014 Spore 6% 16 Plant [พืช] Level 1 Water [น้ำ]
1013 Wolf 6% 25 Brute [สัตว์] Level 1 Earth [ดิน]
1234 Yoyo 5% 19 Brute [สัตว์] Level 1 Earth [ดิน]

Strawberry ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย