กำลังดูไอเทม

#721: Emerald

รหัสไอเทม 721 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Azure_Jewel ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Emerald ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 6,000 น้ำหนัก 10
ราคาขาย 3,000 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม อัญมณีสีเขียวที่เป็นเครื่องหมายของผู้ที่เกิดในเดือนพฤษภาคม
_
น้ำหนัก : 10

Emerald ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1666 Photon Cannon 10% 64 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 2 Neutral [ไร้ธาตุ]
1088 Vocal 10% 18 Insect [แมลง] Level 1 Earth [ดิน]
1119 Frilldora 0.15% 30 Brute [สัตว์] Level 1 Fire [ไฟ]
1294 Killer Mantis 0.1% 56 Insect [แมลง] Level 1 Earth [ดิน]
1139 Mantis 0.1% 26 Insect [แมลง] Level 1 Earth [ดิน]
1229 Fabre 0.08% 2 Insect [แมลง] Level 1 Earth [ดิน]
1012 Roda Frog 0.07% 5 Fish [ปลา] Level 1 Water [น้ำ]
1007 Fabre 0.05% 2 Insect [แมลง] Level 1 Earth [ดิน]
1024 Wormtail 0.05% 14 Plant [พืช] Level 1 Earth [ดิน]
1184 Fabre 0.02% 1 Insect [แมลง] Level 1 Earth [ดิน]

Emerald ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย