กำลังดูไอเทม

#7582: Jewel of Destruction

รหัสไอเทม 7582 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Gem_Of_Ruin ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Jewel of Destruction ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 10 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 5 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม ไม่มีคำอธิบาย

Jewel of Destruction ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1798 Treasure Chest 100% 99 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 1 Neutral [ไร้ธาตุ]

Jewel of Destruction ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย