กำลังดูไอเทม

#902: Tree Root

รหัสไอเทม 902 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Tree_Root ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Tree Root ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 12 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 6 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม รากไม้แห้ง ยาว บางและเหนียว ใช้สำหรับผูกมัดสิ่งของได้ บางครั้งจะใช้เป็นส่วนผสมในตัวยาบางชนิด
_
น้ำหนัก : 1

Tree Root ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1010 Willow 90% 4 Plant [พืช] Level 1 Earth [ดิน]
2026 Runaway Dandelion Member 40% 90 Demi-Human [มนุษย์] Level 1 Dark [มืด]

Tree Root ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย