กำลังดูไอเทม

#920: Wolf Claw

รหัสไอเทม 920 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Claw_Of_Wolves ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Wolf Claw ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 58 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 29 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม กรงเล็บของสุนัขป่า
_
น้ำหนัก : 1

Wolf Claw ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1013 Wolf 90% 25 Brute [สัตว์] Level 1 Earth [ดิน]
1092 Vagabond Wolf 80% 24 Brute [สัตว์] Level 1 Earth [ดิน]
1106 Desert Wolf 20% 27 Brute [สัตว์] Level 1 Fire [ไฟ]
1220 Desert Wolf 20% 27 Brute [สัตว์] Level 1 Fire [ไฟ]

Wolf Claw ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย