ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "alde_dun02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Drainliar 45 0 นาที
Orc Archer 20 0 นาที
Brilight 30 0 นาที
High Orc 240 0 นาที