ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "c_tower2"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Archer Skeleton 30 0 นาที
Archer Skeleton 13 5 นาที - 8 นาที
Archer Skeleton 5 6 นาที - 9 นาที
Deviruchi 6 6 นาที - 9 นาที
Punk 50 0 นาที
Clock 90 0 นาที
Clock 2 5 นาที - 8 นาที
Clock 4 6 นาที - 9 นาที
Clock 5 7 นาที - 10 นาที
Clock 4 8 นาที - 11 นาที
Clock Tower Manager 1 30 นาที