ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "um_fild04"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Beetle King 30 0 นาที
Horn 15 0 นาที
Choco 2 0 นาที
Wootan Shooter 7 0 นาที
Horn 2 20 นาที - 21 นาที
Beetle King 4 2 นาที - 3 นาที
Beetle King 2 2 นาที - 3 นาที
Beetle King 2 2 นาที - 3 นาที
Beetle King 2 2 นาที - 3 นาที
Beetle King 2 2 นาที - 3 นาที
Beetle King 2 2 นาที - 3 นาที
Horn 1 2 นาที - 3 นาที
Beetle King 2 2 นาที - 3 นาที
Horn 1 2 นาที - 3 นาที
Beetle King 2 2 นาที - 3 นาที
Horn 1 2 นาที - 3 นาที
Beetle King 2 2 นาที - 3 นาที
Horn 1 2 นาที - 3 นาที
Wootan Shooter 1 5 นาที - 6 นาที
Wootan Shooter 1 5 นาที - 6 นาที
Wootan Shooter 1 5 นาที - 6 นาที
Red Plant 5 3 นาที - 5 นาที
Yellow Plant 5 3 นาที - 5 นาที