ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "yuno_fild04"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poring 40 0 นาที
Pupa 10 0 นาที
Condor 20 0 นาที
Red Plant 10 3 นาที
Yellow Plant 10 3 นาที
Mastering 1 60 นาที
Drops 40 0 นาที