มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1080] จำนวนหน้า [54] แสดงจำนวนที่ [561-580]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1593 Ancient Mummy Ancient Mummy 52 8,613 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1594 Freezer Freezer 72 8,636 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1595 Marin Marin 15 742 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1596 Tamruan Tamruan 52 10,234 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1597 Gargoyle Gargoyle 48 3,950 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1598 Blazzer Blazzer 43 8,252 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1599 Giant Whisper Giant Whisper 34 5,040 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1600 Heater Heater 68 11,020 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1601 Permeter Permeter 63 8,228 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1602 Solider Solider 70 12,099 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1603 Bigfoot Bigfoot 25 1,619 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1604 Giant Hornet Giant Hornet 56 13,105 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1605 Dark Illusion Dark Illusion 77 103,631 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1606 Garm Baby Baby Hatii 61 20,199 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1607 Christmas Goblin Christmas Goblin 25 1,176 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1608 Thief Bug Male Thief Bug Male 19 583 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1609 Dancing Dragon Zhu Po Long 54 9,136 15,150 3,845 ไม่ตก ไม่ใช่
1610 Munak Munak 30 2,872 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1611 Bongun Bongun 32 3,520 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1612 Hyegun Yao Jun 56 9,981 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54