มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1080] จำนวนหน้า [54] แสดงจำนวนที่ [901-920]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1934 Blue Flower Blue Flower 98 10,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1935 Red Flower Red Flower 98 10,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1936 Yellow Flower Yellow Flower 98 10,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1937 Constant Constant 55 10,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1938 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1939 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1940 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1941 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1942 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1943 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1944 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1945 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1946 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1947 Piamette Piamette 90 500,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1948 Ygnizem Egnigem Cenia 58 11,200 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1949 Camp Guardian Camp Guardian 86 457,599 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1950 Camp Guardian Camp Guardian 80 241,212 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1951 Crystal Crystal 1 15 0 0 7620 ไม่ใช่
1952 Crystal Crystal 1 15 0 0 7620 ไม่ใช่
1953 Crystal Crystal 1 15 0 0 7620 ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54