มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1080] จำนวนหน้า [54] แสดงจำนวนที่ [961-980]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
1994 Luciola Vespa Luciola Vespa 93 62,466 62,835 33,330 ไม่ตก ไม่ใช่
1995 Pinguicula Pinguicula 80 13,680 34,200 17,100 ไม่ตก ไม่ใช่
1997 Tatacho Tatacho 106 39,500 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1998 Hillslion Hillslion 105 34,600 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
1999 Centipede Larva Centipede Larva 80 12,000 18,000 24,000 4452 ไม่ใช่
2008 Woomawang Woomawang 82 4,000,000 500,000 500,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2009 Woomawang Woomawang 82 2,000,000 500,000 500,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2010 Ox Ox 66 500,000 50 50 ไม่ตก ไม่ใช่
2013 Draco Draco 82 18,300 30,500 20,500 4444 ไม่ใช่
2014 Draco Egg Draco Egg 67 9,822 6,000 8,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2015 Dark Pinguicula Dark Pinguicula 83 8,780 38,700 26,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2016 Aqua Elemental Aqua Elemental 83 33,220 27,150 76,500 4443 ไม่ใช่
2017 Rata Rata 107 216,600 350,060 170,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2018 Duneyrr Duneyrr 107 265,100 415,150 260,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2019 Ancient Tree Ancient Tree 102 30,030 55,100 44,500 ไม่ตก ไม่ใช่
2020 Rhyncho Rhyncho 85 18,900 10,200 30,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2021 Phylla Phylla 85 23,880 15,200 33,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2022 MVP! Nidhoggr's Shadow MVP! Nidhoggr's Shadow 117 3,450,000 24,000,000 19,500,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2023 Dark Shadow Dark Shadow 114 42,900 105,000 70,000 4449 ไม่ใช่
2024 Bradium Golem Bradium Golem 101 45,200 70,000 94,600 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54