มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1080] จำนวนหน้า [54] แสดงจำนวนที่ [1041-1060]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
2472 Bloody Knight Bloody Knight 98 63,025 2,000 2,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2473 1st Commander of Destruction 1st Commander of Destruction 98 400,033 2,000 2,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2474 2nd Commander of Destruction 2nd Commander of Destruction 98 400,033 2,000 2,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2475 Corrupted Soul Corrupted Soul 98 900,000 2,000 2,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2476 Amdarias Amdarias 98 1,100,000 2,000 2,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2528 Faceworm Faceworm 95 75,000 50,000 15,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2529 MVP! Faceworm Queen MVP! Faceworm Queen 95 1,200,000 1,000,000 1,000,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2530 Faceworm Dark Dark Faceworm 95 1,200,000 500,000 400,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2531 Venom Bug Venom Bug 95 10,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2532 MVP! Faceworm Queen (Red) MVP! Red Faceworm Queen 95 1,200,000 1,000,000 1,000,000 ไม่ตก ไม่ใช่
2536 Hidden Mob 3 Monster 3 95 10,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2537 Hidden Mob 4 Monster 4 95 10,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2539 Hidden Mob 5 Monster 5 95 10,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
2540 Faceworm Egg Faceworm Egg 95 10 50 60 ไม่ตก ไม่ใช่
2541 Faceworm Larva Faceworm Larva 95 30,000 50 60 ไม่ตก ไม่ใช่
2731 Novus Ringleader Novus Ringleader 95 35,000 17,950 56,400 4383 ไม่ใช่
2832 Furious Ferus Furious Ferus 95 48,000 68,000 134,400 ไม่ตก ไม่ใช่
2913 Acidus Ringleader Acidus Ringleader 95 45,300 73,450 152,400 ไม่ตก ไม่ใช่
2917 Big Bell Big Bell 90 22,154 37,565 42,285 4627 ไม่ใช่
2918 Time Keeper Time Keeper 90 21,961 39,490 44,345 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54