มอนสเตอร์

ค้นหา...

... ... ... ...

... ...

-

พบทั้งหมด [1080] จำนวนหน้า [54] แสดงจำนวนที่ [1061-1080]

รหัสมอนสเตอร์ ภาพ ชื่อเกาหลี ชื่ออังกฤษ เลเวล HP ค่าประสบการณ์ จ็อบค่าประสบการณ์ รหัสการ์ด เสริม
2921 Owl Viscount Owl Viscount 90 23,565 45,430 55,445 4238 ไม่ใช่
3300 ???????? ???????? 90 68,430 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
3736 Buffalo Bandit Sharpsho Buffalo Bandit Sharpsho 98 61,819 87,455 85,845 ไม่ตก ไม่ใช่
3737 Buffalo Bandit Duelist Buffalo Bandit Duelist 98 59,700 80,605 74,230 ไม่ตก ไม่ใช่
3738 Bowie Buffalo Bandit Bowie Buffalo Bandit 98 64,547 79,035 78,595 ไม่ตก ไม่ใช่
3739 Coyote Coyote 95 57,854 75,555 77,690 ไม่ตก ไม่ใช่
3942 Peco Peco 1 Peco Peco 1 19 1,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
3943 Peco Peco 2 Peco Peco 2 19 1,000 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
3995 Boss Event Day Boss Event Day 99 10,000,000 2,500,000 500,000 ไม่ตก ไม่ใช่
3997 Demon Pungus Demon Pungus 56 7,259 0 0 ไม่ตก ไม่ใช่
3998 Sea Otter Sea Otter 59 9,999 15,240 8,210 ไม่ตก ไม่ใช่
3999 Fur Seal Seal 63 9,114 18,825 9,120 ไม่ตก ไม่ใช่
4000 High Orc High Orc 52 6,890 18,090 8,195 ไม่ตก ไม่ใช่
20372 Rigid Blazer Rigid Blazer 91 58,252 35,865 24,355 ไม่ตก ไม่ใช่
20373 Rigid Nightmare Rigid Nightmare 98 72,605 68,415 36,795 ไม่ตก ไม่ใช่
20374 Rigid Sky Deleter Rigid Sky Deleter 92 47,292 37,015 20,330 ไม่ตก ไม่ใช่
20375 Rigid Earth Deleter Rigid Earth Deleter 94 55,168 37,015 25,330 ไม่ตก ไม่ใช่
20376 Rigid Explosion Rigid Explosion 93 48,054 27,020 18,210 ไม่ตก ไม่ใช่
20377 Rigid Kaho Rigid Kaho 90 48,409 34,950 17,250 ไม่ตก ไม่ใช่
20378 Rigid Lava Golem Rigid Lava Golem 97 64,324 67,350 34,395 ไม่ตก ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54