รายการ NPC

พบทั้งหมด [38] จำนวนหน้า [2] แสดงจำนวนที่ [1-20]

1 | 2
ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ประเภท
um_shaman1-1 umbala 220,189 NPC
No Name yuno_in05 153,141 NPC
No Name yuno_in05 196,102 NPC
No Name yuno_in05 181,116 NPC
No Name yuno_in05 165,102 NPC
No Name yuno_in05 181,91 NPC
No Name yuno_in05 148,82 NPC
No Name yuno_in05 125,82 NPC
No Name yuno_in05 136,71 NPC
No Name yuno_in05 16,188 NPC
No Name yuno_in05 176,9 NPC
No Name yuno_in05 176,52 NPC
No Name yuno_in05 40,178 NPC
No Name yuno_in05 47,186 NPC
ald008r alde_dun02 267,41 NPC
ald014r alde_dun03 130,125 NPC
ald015r alde_dun03 171,127 NPC
ald022r alde_dun04 80,34 NPC
clt006r c_tower2 13,288 NPC
clt007r c_tower2 223,267 NPC
1 | 2