กำลังดู NPC

ald008r

ชื่อ ald008r
แผนที่ alde_dun02
ตำแหน่ง 267,41 ประเภท NPC