กำลังดู NPC

clt029r

ชื่อ clt029r
แผนที่ c_tower4
ตำแหน่ง 142,151 ประเภท NPC