กำลังดู NPC

clt030r

ชื่อ clt030r
แผนที่ c_tower4
ตำแหน่ง 151,96 ประเภท NPC