กำลังดู NPC

gl18-2

ชื่อ gl18-2
แผนที่ gl_prison
ตำแหน่ง 10,70 ประเภท NPC