กำลังดูไอเทม

#1095: Needle of Alarm

รหัสไอเทม 1095 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Needle_Of_Alarm ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Needle of Alarm ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 546 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 273 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม ส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ช่วยบอกเวลา ใช้ดูเวลาปัจจุบัน
น้ำหนัก : 1

Needle of Alarm ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1270 Clock Tower Manager 53.35% 63 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 4 Neutral [ไร้ธาตุ]
1193 Alarm 35% 58 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 3 Neutral [ไร้ธาตุ]
1269 Clock 35% 60 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 2 Earth [ดิน]
2917 Big Bell 27% 90 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 3 Neutral [ไร้ธาตุ]
2918 Time Keeper 20.15% 90 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 4 Neutral [ไร้ธาตุ]

Needle of Alarm ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย