กำลังดูไอเทม

#4014: Roda Frog Card

รหัสไอเทม 4014 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Roda_Frog_Card ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Roda Frog Card ประเภท การ์ด
ราคาซื้อ 20 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 10 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ชุดเกาะ
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม MaxHP + 400
MaxSP + 50
ประเภท : Card
ใช้กับ : Armor
น้ำหนัก : 1

Roda Frog Card ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1012 Roda Frog 0.02% 5 Fish [ปลา] Level 1 Water [น้ำ]

Roda Frog Card ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย