กำลังดูไอเทม

#505: Blue Potion

รหัสไอเทม 505 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Blue_Potion ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Blue Potion ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 5,000 น้ำหนัก 15
ราคาขาย 1,000 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม น้ำยาสำหรับฟื้น SP ประมาณ 60 ทำมาจาก Blue Herbs
_
น้ำหนัก : 15

Blue Potion ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1046 MVP! Doppelganger 60% 72 Demon [ปีศาจ] Level 3 Dark [มืด]
1583 MVP! Tao Gunka 60% 70 Demon [ปีศาจ] Level 3 Neutral [ไร้ธาตุ]
1964 Nightmare 20% 30 Brute [สัตว์] Level 3 Ghost [วิญญาณ[
1370 Succubus 5% 90 Demi-Human [มนุษย์] Level 2 Dark [มืด]
1716 Acidus 1.5% 95 Dragon [มังกร] Level 2 Wind [ลม]
2913 Acidus Ringleader 1.5% 95 Dragon [มังกร] Level 2 Wind [ลม]
1198 Dark Priest 1% 79 Demon [ปีศาจ] Level 4 Undead [ผี]
1061 Nightmare 1% 49 Demon [ปีศาจ] Level 3 Ghost [วิญญาณ[
1313 Mobster 0.6% 61 Demi-Human [มนุษย์] Level 1 Neutral [ไร้ธาตุ]
3738 Bowie Buffalo Bandit 0.5% 98 Demi-Human [มนุษย์] Level 2 Fire [ไฟ]
1379 Nightmare Terror 0.5% 78 Demon [ปีศาจ] Level 3 Dark [มืด]
20373 Rigid Nightmare 0.5% 98 Demon [ปีศาจ] Level 3 Dark [มืด]
1281 Sage Worm 0.4% 43 Brute [สัตว์] Level 3 Neutral [ไร้ธาตุ]
1300 Caterpillar 0.12% 64 Insect [แมลง] Level 1 Earth [ดิน]

Blue Potion ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย