กำลังดูไอเทม

#507: Red Herb

รหัสไอเทม 507 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Red_Herb ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Red Herb ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 18 น้ำหนัก 3
ราคาขาย 9 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม สมุนไพรที่สามารถรักษาบาดแผลเล็กๆได้ ฟื้น HP ได้เล็กน้อย
_
น้ำหนัก : 3

Red Herb ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1091 Dragon Fly 80% 8 Insect [แมลง] Level 1 Wind [ลม]
1093 Eclipse 80% 6 Brute [สัตว์] Level 3 Neutral [ไร้ธาตุ]
1078 Red Plant 55% 1 Plant [พืช] Level 1 Earth [ดิน]
1314 Permeter 24.5% 63 Brute [สัตว์] Level 2 Neutral [ไร้ธาตุ]
1878 Shining Plant 20% 1 Plant [พืช] Level 1 Holy [แสง]
1016 Archer Skeleton 18% 31 Undead [ผี] Level 1 Undead [ผี]
1122 Goblin 18% 25 Demi-Human [มนุษย์] Level 1 Wind [ลม]
1980 Kublin 18% 85 Demi-Human [มนุษย์] Level 1 Earth [ดิน]
1246 Christmas Cookie 17% 28 Demi-Human [มนุษย์] Level 2 Holy [แสง]
1124 Goblin 15.5% 24 Demi-Human [มนุษย์] Level 1 Poison [พิษ]
1123 Goblin 15.5% 24 Demi-Human [มนุษย์] Level 1 Fire [ไฟ]
1126 Goblin 15% 22 Demi-Human [มนุษย์] Level 1 Water [น้ำ]
1125 Goblin 15% 23 Demi-Human [มนุษย์] Level 1 Earth [ดิน]
1189 Orc Archer 14% 49 Demi-Human [มนุษย์] Level 1 Earth [ดิน]
1114 Dustiness 12% 21 Insect [แมลง] Level 2 Wind [ลม]
1111 Drainliar 10% 24 Brute [สัตว์] Level 2 Dark [มืด]
1116 Eggyra 10% 24 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 2 Ghost [วิญญาณ[
1055 Muka 10% 17 Plant [พืช] Level 1 Earth [ดิน]
1854 Muka 10% 17 Plant [พืช] Level 1 Earth [ดิน]
1062 Santa Poring 10% 3 Plant [พืช] Level 1 Holy [แสง]
1170 Sohee 10% 33 Demon [ปีศาจ] Level 1 Water [น้ำ]
1025 Boa 9% 15 Brute [สัตว์] Level 1 Earth [ดิน]
1019 Peco Peco 9% 19 Brute [สัตว์] Level 1 Fire [ไฟ]
1076 Skeleton 8.5% 10 Undead [ผี] Level 1 Undead [ผี]
1119 Frilldora 8% 30 Brute [สัตว์] Level 1 Fire [ไฟ]
1014 Spore 8% 16 Plant [พืช] Level 1 Water [น้ำ]
1241 Picky 7.5% 4 Brute [สัตว์] Level 1 Fire [ไฟ]
1005 Familiar 7% 8 Brute [สัตว์] Level 1 Dark [มืด]
1028 Soldier Skeleton 7% 29 Undead [ผี] Level 1 Undead [ผี]
1070 Kukre 6.5% 11 Fish [ปลา] Level 1 Water [น้ำ]
1139 Mantis 6.5% 26 Insect [แมลง] Level 1 Earth [ดิน]
1240 Picky 6.5% 3 Brute [สัตว์] Level 1 Fire [ไฟ]
1258 Goblin Archer 6% 28 Demi-Human [มนุษย์] Level 1 Poison [พิษ]
1063 Lunatic 6% 3 Brute [สัตว์] Level 3 Neutral [ไร้ธาตุ]
1050 Picky 6% 4 Brute [สัตว์] Level 1 Fire [ไฟ]
1049 Picky 5.5% 3 Brute [สัตว์] Level 1 Fire [ไฟ]
1372 Goat 5% 69 Brute [สัตว์] Level 3 Fire [ไฟ]
1232 Peco Peco Egg 4.5% 3 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 3 Neutral [ไร้ธาตุ]
1232 Peco Peco Egg 4.5% 3 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 3 Neutral [ไร้ธาตุ]
1047 Peco Peco Egg 4% 3 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 3 Neutral [ไร้ธาตุ]
1047 Peco Peco Egg 4% 3 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 3 Neutral [ไร้ธาตุ]
1053 Thief Bug Female 4% 10 Insect [แมลง] Level 1 Dark [มืด]
1051 Thief Bug 3.5% 6 Insect [แมลง] Level 3 Neutral [ไร้ธาตุ]

Red Herb ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย