กำลังดูไอเทม

#509: White Herb

รหัสไอเทม 509 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง White_Herb ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ White Herb ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 120 น้ำหนัก 7
ราคาขาย 60 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม สมุนไพรที่สามารถรักษาบาดแผลได้เป็นอย่างดี ฟื้น HP ได้เล็กน้อย
_
น้ำหนัก : 7

White Herb ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1082 White Plant 55% 1 Plant [พืช] Level 1 Earth [ดิน]
20372 Rigid Blazer 30% 91 Demon [ปีศาจ] Level 2 Fire [ไฟ]
1211 Brilight 26% 46 Insect [แมลง] Level 1 Fire [ไฟ]
1366 Lava Golem 25% 77 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 4 Fire [ไฟ]
20378 Rigid Lava Golem 25% 97 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 4 Fire [ไฟ]
1374 Incubus 22% 90 Demi-Human [มนุษย์] Level 2 Dark [มืด]
1370 Succubus 22% 90 Demi-Human [มนุษย์] Level 2 Dark [มืด]
1096 Angeling 20% 20 Angel [นางฟ้า] Level 4 Holy [แสง]
1367 Blazer 20% 43 Demon [ปีศาจ] Level 2 Fire [ไฟ]
1117 Evil Druid 20% 58 Undead [ผี] Level 4 Undead [ผี]
1132 Khalitzburg 20% 63 Undead [ผี] Level 1 Undead [ผี]
1269 Clock 19% 60 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 2 Earth [ดิน]
1310 Majoruros 18.5% 66 Brute [สัตว์] Level 2 Fire [ไฟ]
1202 Phendark 18% 73 Demi-Human [มนุษย์] Level 2 Neutral [ไร้ธาตุ]
1201 Rybio 18% 71 Demon [ปีศาจ] Level 2 Neutral [ไร้ธาตุ]
1215 Stem Worm 18% 40 Plant [พืช] Level 1 Wind [ลม]
1200 Zealotus 18% 63 Demi-Human [มนุษย์] Level 3 Neutral [ไร้ธาตุ]
1302 Dark Illusion 15.5% 77 Demon [ปีศาจ] Level 4 Undead [ผี]
1404 Miyabi Doll 15.5% 33 Demon [ปีศาจ] Level 1 Dark [มืด]
1267 Carat 14.5% 51 Demon [ปีศาจ] Level 2 Wind [ลม]
1156 Petite 10% 45 Dragon [มังกร] Level 1 Wind [ลม]
1155 Petite 10% 44 Dragon [มังกร] Level 1 Earth [ดิน]
1083 Shining Plant 10% 1 Plant [พืช] Level 1 Holy [แสง]
1037 Side Winder 10% 43 Brute [สัตว์] Level 1 Poison [พิษ]
2918 Time Keeper 10% 90 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 4 Neutral [ไร้ธาตุ]
1189 Orc Archer 9% 49 Demi-Human [มนุษย์] Level 1 Earth [ดิน]
1243 Sasquatch 8% 30 Brute [สัตว์] Level 3 Neutral [ไร้ธาตุ]
1322 Spring Rabbit 8% 58 Brute [สัตว์] Level 2 Earth [ดิน]
1036 Ghoul 7% 40 Undead [ผี] Level 2 Undead [ผี]
1969 Marc 7% 36 Fish [ปลา] Level 2 Water [น้ำ]
1045 Marc 7% 36 Fish [ปลา] Level 2 Water [น้ำ]
1032 Verit 6% 38 Undead [ผี] Level 1 Undead [ผี]
2472 Bloody Knight 1% 98 Undead [ผี] Level 4 Dark [มืด]
2470 Corrupted Abysmal Knight 1% 98 Undead [ผี] Level 4 Dark [มืด]
2465 Corrupted Monk 1% 98 Undead [ผี] Level 4 Undead [ผี]
2468 Corrupted Palace Guard 1% 98 Undead [ผี] Level 2 Dark [มืด]
2464 Corrupted Steward 1% 98 Undead [ผี] Level 1 Undead [ผี]
2466 Grand Chamberlain in pain 1% 98 Undead [ผี] Level 2 Undead [ผี]
2467 Maggot 1% 98 Insect [แมลง] Level 2 Earth [ดิน]
1775 Snowier 1% 60 Demon [ปีศาจ] Level 2 Water [น้ำ]
2471 Suffering Khalitzburg 1% 98 Undead [ผี] Level 1 Undead [ผี]
2469 Wandering Archer 1% 98 Undead [ผี] Level 2 Dark [มืด]
1162 Rafflesia 0.3% 17 Plant [พืช] Level 1 Earth [ดิน]
1034 Thara Frog 0.3% 22 Fish [ปลา] Level 2 Water [น้ำ]
1294 Killer Mantis 0.15% 56 Insect [แมลง] Level 1 Earth [ดิน]

White Herb ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย