กำลังดูไอเทม

#511: Green Herb

รหัสไอเทม 511 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Green_Herb ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Green Herb ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 10 น้ำหนัก 3
ราคาขาย 5 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม สมุนไพรมีค่าที่สามารถต่อต้านพิษได้ทุกชนิด รักษาอาการเป็นพิษ
_
น้ำหนัก : 3

Green Herb ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1080 Green Plant 70% 1 Plant [พืช] Level 1 Earth [ดิน]
1372 Goat 55% 69 Brute [สัตว์] Level 3 Fire [ไฟ]
2026 Runaway Dandelion Member 50% 90 Demi-Human [มนุษย์] Level 1 Dark [มืด]
1322 Spring Rabbit 45% 58 Brute [สัตว์] Level 2 Earth [ดิน]
2731 Novus Ringleader 40% 95 Dragon [มังกร] Level 1 Neutral [ไร้ธาตุ]
1715 Novus 30% 42 Dragon [มังกร] Level 1 Neutral [ไร้ธาตุ]
1375 The Paper 20% 56 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 3 Neutral [ไร้ธาตุ]
1099 Argiope 15% 41 Insect [แมลง] Level 1 Poison [พิษ]
1687 Grove 10% 54 Brute [สัตว์] Level 2 Earth [ดิน]
1881 Les 10% 39 Plant [พืช] Level 4 Earth [ดิน]
1036 Ghoul 8% 40 Undead [ผี] Level 2 Undead [ผี]
1229 Fabre 7.5% 2 Insect [แมลง] Level 1 Earth [ดิน]
1007 Fabre 7% 2 Insect [แมลง] Level 1 Earth [ดิน]
1100 Argos 6.7% 25 Insect [แมลง] Level 1 Poison [พิษ]
1077 Poison Spore 5.5% 19 Plant [พืช] Level 1 Poison [พิษ]
1855 Poison Spore 5.5% 19 Plant [พืช] Level 1 Poison [พิษ]
1402 Poison Toad 5.4% 46 Brute [สัตว์] Level 2 Poison [พิษ]
1031 Poporing 5% 14 Plant [พืช] Level 1 Poison [พิษ]
1878 Shining Plant 5% 1 Plant [พืช] Level 1 Holy [แสง]
1055 Muka 4% 17 Plant [พืช] Level 1 Earth [ดิน]
1184 Fabre 3.5% 1 Insect [แมลง] Level 1 Earth [ดิน]
1004 Hornet 3.5% 8 Insect [แมลง] Level 1 Wind [ลม]
1020 Mandragora 3.5% 12 Plant [พืช] Level 3 Earth [ดิน]
1012 Roda Frog 3% 5 Fish [ปลา] Level 1 Water [น้ำ]
1152 Orc Skeleton 0.5% 28 Undead [ผี] Level 1 Undead [ผี]
1687 Grove 0.01% 54 Brute [สัตว์] Level 2 Earth [ดิน]

Green Herb ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย