กำลังดูไอเทม

#512: Apple

รหัสไอเทม 512 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Apple ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Apple ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 15 น้ำหนัก 2
ราคาขาย 7 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม ผลของพืชตระกูลกุหลาบ เป็นผลทรงกลมขนาดเล็ก สีแดง สามารถทานได้ ฟื้น HP ได้เล็กน้อย
_
น้ำหนัก : 2

Apple ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1816 Gourd 100% 12 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 1 Neutral [ไร้ธาตุ]
1090 Mastering 80% 2 Plant [พืช] Level 1 Water [น้ำ]
1090 Mastering 80% 2 Plant [พืช] Level 1 Water [น้ำ]
1250 Chepet 55% 42 Demi-Human [มนุษย์] Level 1 Fire [ไฟ]
1582 Deviling 50% 31 Demon [ปีศาจ] Level 4 Dark [มืด]
1063 Lunatic 20% 3 Brute [สัตว์] Level 3 Neutral [ไร้ธาตุ]
1113 Drops 11% 3 Plant [พืช] Level 1 Fire [ไฟ]
1585 Mime Monkey 10% 40 Plant [พืช] Level 1 Water [น้ำ]
1002 Poring 10% 1 Plant [พืช] Level 1 Water [น้ำ]
1973 Poring 10% 1 Plant [พืช] Level 1 Water [น้ำ]
1062 Santa Poring 10% 3 Plant [พืช] Level 1 Holy [แสง]
1784 Stapo 10% 23 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 2 Earth [ดิน]
1113 Drops 8% 3 Plant [พืช] Level 1 Fire [ไฟ]
1031 Poporing 2.5% 14 Plant [พืช] Level 1 Poison [พิษ]
1002 Poring 1.5% 1 Plant [พืช] Level 1 Water [น้ำ]
1266 Aster 1% 18 Fish [ปลา] Level 1 Earth [ดิน]
1498 Wootan Shooter 1% 39 Demi-Human [มนุษย์] Level 2 Earth [ดิน]
1417 Zipper Bear 0.9% 35 Brute [สัตว์] Level 1 Dark [มืด]
1096 Angeling 0.28% 20 Angel [นางฟ้า] Level 4 Holy [แสง]
1062 Santa Poring 0.07% 3 Plant [พืช] Level 1 Holy [แสง]
1031 Poporing 0.05% 14 Plant [พืช] Level 1 Poison [พิษ]

Apple ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย