กำลังดูไอเทม

#513: Banana

รหัสไอเทม 513 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Banana ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Banana ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 15 น้ำหนัก 2
ราคาขาย 7 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม ผลไม้เขตร้อน มีสีเหลืองและรสหวาน ฟื้น HP ได้เล็กน้อย
_
น้ำหนัก : 2

Banana ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1214 Choco 50% 43 Brute [สัตว์] Level 1 Fire [ไฟ]
1861 Choco 50% 43 Brute [สัตว์] Level 1 Fire [ไฟ]
1057 Yoyo 15% 21 Brute [สัตว์] Level 1 Earth [ดิน]
1499 Wootan Fighter 10% 41 Demi-Human [มนุษย์] Level 2 Fire [ไฟ]
1498 Wootan Shooter 10% 39 Demi-Human [มนุษย์] Level 2 Earth [ดิน]

Banana ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย