กำลังดูไอเทม

#518: Honey

รหัสไอเทม 518 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Honey ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Honey ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 500 น้ำหนัก 10
ราคาขาย 250 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม เป็นของเหลว เหนียว และมีรสหวาน เกิดมาจากเกสรดอกไม้ที่ผึ้งรวบรวมเก็บไว้ในรังผึ้งสำหรับใช้เป็นอาหารสามารถทานได้ แต่ในบางครั้งจะนำมาใช้เป็นยาก็ได้ ฟื้น HP และ SP ได้เล็กน้อย
_
น้ำหนัก : 10

Honey ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1115 Eddga 100% 65 Brute [สัตว์] Level 1 Fire [ไฟ]
1059 Mistress 100% 74 Insect [แมลง] Level 4 Wind [ลม]
1089 Toad 20% 10 Fish [ปลา] Level 1 Water [น้ำ]
1303 Giant Hornet 12% 56 Insect [แมลง] Level 1 Wind [ลม]
1622 Teddy Bear 10% 71 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 3 Neutral [ไร้ธาตุ]
1316 Solider 8.5% 70 Brute [สัตว์] Level 2 Earth [ดิน]
1293 Creamy Fear 5.5% 62 Insect [แมลง] Level 1 Wind [ลม]
2013 Draco 5% 82 Dragon [มังกร] Level 1 Earth [ดิน]
1631 Green Maiden 5% 59 Demi-Human [มนุษย์] Level 2 Wind [ลม]
1519 Green Maiden 5% 49 Demi-Human [มนุษย์] Level 2 Neutral [ไร้ธาตุ]
1306 Leib Olmai 5% 58 Brute [สัตว์] Level 1 Earth [ดิน]
1994 Luciola Vespa 5% 93 Insect [แมลง] Level 1 Wind [ลม]
1083 Shining Plant 5% 1 Plant [พืช] Level 1 Holy [แสง]
1060 Bigfoot 4.5% 25 Brute [สัตว์] Level 1 Earth [ดิน]
1417 Zipper Bear 4.5% 35 Brute [สัตว์] Level 1 Dark [มืด]
1176 Vitata 3.5% 20 Insect [แมลง] Level 1 Earth [ดิน]
1176 Vitata 3.5% 20 Insect [แมลง] Level 1 Earth [ดิน]
1231 Creamy 1.8% 16 Insect [แมลง] Level 1 Wind [ลม]
1018 Creamy 1.5% 16 Insect [แมลง] Level 1 Wind [ลม]
1004 Hornet 1.5% 8 Insect [แมลง] Level 1 Wind [ลม]
1506 Disguise 1% 55 Demon [ปีศาจ] Level 4 Earth [ดิน]

Honey ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย