กำลังดูไอเทม

#7054: Brigan

รหัสไอเทม 7054 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Brigan ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Brigan ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 746 น้ำหนัก 1
ราคาขาย 373 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม แร่หายากที่มีสีแดง
น้ำหนัก : 1

Brigan ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1867 Banshee 53.35% 81 Demon [ปีศาจ] Level 2 Dark [มืด]
1974 Banshee Master 53.35% 84 Demon [ปีศาจ] Level 2 Dark [มืด]
1300 Caterpillar 53.35% 64 Insect [แมลง] Level 1 Earth [ดิน]
1283 Chimera 53.35% 70 Brute [สัตว์] Level 3 Fire [ไฟ]
1270 Clock Tower Manager 53.35% 63 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 4 Neutral [ไร้ธาตุ]
1302 Dark Illusion 53.35% 77 Demon [ปีศาจ] Level 4 Undead [ผี]
1259 Gryphon 53.35% 72 Brute [สัตว์] Level 4 Wind [ลม]
1268 Bloody Knight 48.5% 82 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 4 Dark [มืด]
1989 Hillslion 48.5% 105 Brute [สัตว์] Level 1 Earth [ดิน]
1918 Incarnation of Morroc 48.5% 97 Angel [นางฟ้า] Level 1 Dark [มืด]
1920 Incarnation of Morroc 48.5% 96 Demon [ปีศาจ] Level 3 Undead [ผี]
1262 Mutant Dragonoid 48.5% 65 Dragon [มังกร] Level 2 Fire [ไฟ]
1737 Aliza 40% 85 Demi-Human [มนุษย์] Level 3 Neutral [ไร้ธาตุ]
3738 Bowie Buffalo Bandit 40% 98 Demi-Human [มนุษย์] Level 2 Fire [ไฟ]
3737 Buffalo Bandit Duelist 40% 98 Demi-Human [มนุษย์] Level 2 Fire [ไฟ]
3736 Buffalo Bandit Sharpsho 40% 98 Demi-Human [มนุษย์] Level 2 Fire [ไฟ]
2312 Mangkukulam 40% 110 Demon [ปีศาจ] Level 2 Neutral [ไร้ธาตุ]
1512 Yao Jun 38.8% 56 Undead [ผี] Level 2 Undead [ผี]
1260 Dark Frame 35% 59 Demon [ปีศาจ] Level 3 Dark [มืด]
1308 Panzer Goblin 35% 59 Demi-Human [มนุษย์] Level 2 Wind [ลม]
1163 Raydric 35% 52 Demi-Human [มนุษย์] Level 2 Dark [มืด]
1276 Raydric Archer 35% 52 Demon [ปีศาจ] Level 2 Dark [มืด]
1322 Spring Rabbit 35% 58 Brute [สัตว์] Level 2 Earth [ดิน]
1267 Carat 32% 51 Demon [ปีศาจ] Level 2 Wind [ลม]
2309 Bungisngis 30% 121 Demi-Human [มนุษย์] Level 2 Earth [ดิน]
2310 Engkanto 30% 125 Demi-Human [มนุษย์] Level 2 Neutral [ไร้ธาตุ]
1257 Injustice 28% 51 Undead [ผี] Level 2 Dark [มืด]
1305 Ancient Worm 25% 67 Insect [แมลง] Level 1 Poison [พิษ]
1278 Stalactic Golem 25% 60 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 4 Neutral [ไร้ธาตุ]
2918 Time Keeper 23.55% 90 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 4 Neutral [ไร้ธาตุ]
1277 Greatest General 20% 40 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 2 Fire [ไฟ]
2311 Manananggal 20% 107 Demon [ปีศาจ] Level 2 Dark [มืด]
2917 Big Bell 17% 90 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 3 Neutral [ไร้ธาตุ]
1299 Goblin Leader 15% 64 Demi-Human [มนุษย์] Level 1 Wind [ลม]
1710 Despero of Thanatos 10% 88 Undead [ผี] Level 4 Ghost [วิญญาณ[
1705 Despero of Thanatos 10% 88 Undead [ผี] Level 4 Ghost [วิญญาณ[
1712 Dolor of Thanatos 10% 83 Undead [ผี] Level 4 Ghost [วิญญาณ[
1707 Dolor of Thanatos 10% 83 Undead [ผี] Level 4 Ghost [วิญญาณ[
1753 Frus 10% 69 Demon [ปีศาจ] Level 3 Dark [มืด]
1706 Maero of Thanatos 10% 83 Undead [ผี] Level 4 Ghost [วิญญาณ[
1711 Maero of Thanatos 10% 83 Undead [ผี] Level 4 Ghost [วิญญาณ[
1709 Odium of Thanatos 10% 92 Undead [ผี] Level 4 Ghost [วิญญาณ[
1704 Odium of Thanatos 10% 92 Undead [ผี] Level 4 Ghost [วิญญาณ[
1752 Skogul 10% 70 Demon [ปีศาจ] Level 3 Dark [มืด]
1318 Heater 6% 68 Brute [สัตว์] Level 2 Fire [ไฟ]
1256 Pest 2% 40 Brute [สัตว์] Level 2 Dark [มืด]

Brigan ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย