กำลังดูไอเทม

#999: Steel

รหัสไอเทม 999 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Steel ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Steel ประเภท ขยะ
ราคาซื้อ 1,000 น้ำหนัก 10
ราคาขาย 500 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ไม่มี
สำหรับอาชีพ ไม่มี
เพศ ไม่มี
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม เหล็กที่ผ่านการถลุงแล้ว มีคาร์บอนเจือปนอยู่น้อยกว่า คุณภาพดีกว่า ยืดหยุ่นตัวได้ดีและแข็งแกร่งมาก โดยทั่วไปจะใช้ในการทำอาวุธชั้นดี
_
น้ำหนัก : 10

Steel ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1492 Samurai Specter 63.05% 71 Demi-Human [มนุษย์] Level 3 Dark [มืด]
1087 MVP! Orc Hero 50% 77 Demi-Human [มนุษย์] Level 2 Earth [ดิน]
1365 Apocalypse 25% 66 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 3 Neutral [ไร้ธาตุ]
1978 Hell Apocalypse 25% 86 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 3 Neutral [ไร้ธาตุ]
1299 Goblin Leader 16% 64 Demi-Human [มนุษย์] Level 1 Wind [ลม]
1270 Clock Tower Manager 10% 63 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 4 Neutral [ไร้ธาตุ]
2046 Magic Decoy 10% 100 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 1 Wind [ลม]
2044 Magic Decoy 10% 100 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 1 Water [น้ำ]
2043 Magic Decoy 10% 100 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 1 Fire [ไฟ]
2045 Magic Decoy 10% 100 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 1 Earth [ดิน]
2042 Silver Sniper 10% 100 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 1 Neutral [ไร้ธาตุ]
1392 Rotar Zairo 9% 25 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 2 Wind [ลม]
1257 Injustice 6% 51 Undead [ผี] Level 2 Dark [มืด]
1668 Archdam 5% 79 Demi-Human [มนุษย์] Level 3 Neutral [ไร้ธาตุ]
1615 Obsidian 5% 50 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 2 Earth [ดิน]
1616 Pitman 5% 43 Undead [ผี] Level 2 Earth [ดิน]
1979 Zakudam 5% 82 Demi-Human [มนุษย์] Level 3 Neutral [ไร้ธาตุ]
1296 Kobold Leader 4.5% 65 Demi-Human [มนุษย์] Level 2 Wind [ลม]
1670 Dimik 3% 79 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 2 Wind [ลม]
1672 Dimik 3% 80 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 2 Earth [ดิน]
1673 Dimik 3% 82 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 2 Fire [ไฟ]
1671 Dimik 3% 89 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 2 Water [น้ำ]
1040 Golem 3% 25 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 3 Neutral [ไร้ธาตุ]
1678 Venatu 3% 78 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 2 Earth [ดิน]
1679 Venatu 3% 75 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 2 Water [น้ำ]
1677 Venatu 3% 80 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 2 Wind [ลม]
1676 Venatu 3% 72 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 2 Neutral [ไร้ธาตุ]
1205 Executioner 2.4% 65 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 2 Dark [มืด]
1203 Mysteltainn 2.4% 76 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 4 Dark [มืด]
1204 Ogretooth 2.4% 71 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 3 Dark [มืด]
2310 Engkanto 2% 125 Demi-Human [มนุษย์] Level 2 Neutral [ไร้ธาตุ]
1035 Hunter Fly 2% 42 Insect [แมลง] Level 2 Wind [ลม]
1133 Kobold 2% 36 Demi-Human [มนุษย์] Level 2 Wind [ลม]
1134 Kobold 2% 31 Demi-Human [มนุษย์] Level 2 Poison [พิษ]
1169 Skeleton Worker 2% 30 Undead [ผี] Level 1 Undead [ผี]
2313 Tikbalang 2% 115 Brute [สัตว์] Level 3 Wind [ลม]
1212 Iron Fist 1.8% 47 Insect [แมลง] Level 3 Neutral [ไร้ธาตุ]
1308 Panzer Goblin 1.8% 59 Demi-Human [มนุษย์] Level 2 Wind [ลม]
1282 Kobold Archer 1.2% 33 Demi-Human [มนุษย์] Level 1 Fire [ไฟ]
3738 Bowie Buffalo Bandit 1% 98 Demi-Human [มนุษย์] Level 2 Fire [ไฟ]
1135 Kobold 1% 31 Demi-Human [มนุษย์] Level 2 Fire [ไฟ]
1994 Luciola Vespa 1% 93 Insect [แมลง] Level 1 Wind [ลม]
1213 High Orc 0.9% 52 Demi-Human [มนุษย์] Level 2 Fire [ไฟ]
1042 Steel Chonchon 0.6% 17 Insect [แมลง] Level 1 Wind [ลม]
1280 Goblin Steamrider 0.55% 35 Demi-Human [มนุษย์] Level 2 Wind [ลม]
1738 Constant 0.1% 75 Formless [ไร้รูปร่าง] Level 3 Dark [มืด]
2475 Corrupted Soul 0.1% 98 Demon [ปีศาจ] Level 3 Earth [ดิน]
2476 Amdarias 0.05% 98 Undead [ผี] Level 4 Undead [ผี]
2472 Bloody Knight 0.02% 98 Undead [ผี] Level 4 Dark [มืด]
2470 Corrupted Abysmal Knight 0.02% 98 Undead [ผี] Level 4 Dark [มืด]
2465 Corrupted Monk 0.02% 98 Undead [ผี] Level 4 Undead [ผี]
2468 Corrupted Palace Guard 0.02% 98 Undead [ผี] Level 2 Dark [มืด]
2471 Suffering Khalitzburg 0.02% 98 Undead [ผี] Level 1 Undead [ผี]
2469 Wandering Archer 0.02% 98 Undead [ผี] Level 2 Dark [มืด]

Steel ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย