ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "abyss_02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Acidus 25 0 นาที
Ferus 25 0 นาที
Acidus 25 0 นาที
Ferus 25 0 นาที
Novus Ringleader 20 0 นาที