ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "alde_dun03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Drainliar 55 0 นาที
Cramp 45 0 นาที
Cramp 1 1 นาที
Penomena 123 5 นาที - 8 นาที