ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "ama_dun02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Horong 10 0 นาที
The Paper 10 0 นาที
Shinobi 2 0 นาที
Poison Toad 35 0 นาที
Firelock Soldier 20 0 นาที
Miyabi Doll 5 0 นาที