ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "ama_dun03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Horong 5 0 นาที
Mimic 5 0 นาที
The Paper 70 0 นาที
Shinobi 25 0 นาที
Poison Toad 20 0 นาที
Firelock Soldier 30 0 นาที
Miyabi Doll 5 0 นาที
Tengu 70 0 นาที
Samurai Specter 1 120 นาที