ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "ama_fild01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Karakasa 50 0 นาที
Kapha 5 20 นาที - 30 นาที
Kapha 5 10 นาที - 15 นาที
Kapha 5 10 นาที - 15 นาที
Kapha 5 10 นาที - 15 นาที
Hydra 1 1 นาที - 2 นาที
Hydra 1 1 นาที - 2 นาที
Hydra 1 1 นาที - 2 นาที
Hydra 1 1 นาที - 2 นาที
Hydra 1 1 นาที - 2 นาที
Hydra 1 1 นาที - 2 นาที
Hydra 1 1 นาที - 2 นาที
Hydra 1 1 นาที - 2 นาที
Hydra 1 1 นาที - 2 นาที
Hydra 1 1 นาที - 2 นาที
Hydra 1 1 นาที - 2 นาที
Hydra 1 1 นาที - 2 นาที
Hydra 1 1 นาที - 2 นาที
Hydra 1 1 นาที - 2 นาที
Kapha 20 1 นาที - 2 นาที
Kapha 10 5 นาที - 8 นาที
Miyabi Doll 2 3 นาที - 5 นาที
Poison Toad 1 3 นาที - 5 นาที
Poporing 15 0 นาที
Bigfoot 15 1 นาที - 2 นาที