ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "arug_dun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Banshee Master 22 0 นาที
Necromancer 18 0 นาที
Beholder Master 17 0 นาที
Fanat 17 0 นาที
Aunoe 17 0 นาที