ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "ayo_dun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Leaf Cat 65 0 นาที
Whisper 10 0 นาที
Kraben 5 0 นาที
Ghoul 30 0 นาที