ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "ayo_fild01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Coco 30 0 นาที
Yoyo 30 0 นาที
Smokie 30 0 นาที
Leaf Cat 3 60 นาที - 90 นาที
Green Plant 10 0 นาที
Beetle King 20 0 นาที