ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "ayo_fild02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Leaf Cat 50 0 นาที
Wootan Fighter 20 0 นาที
Beetle King 30 0 นาที
Yellow Plant 10 0 นาที