ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "beach_dun"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Medusa 150 0 นาที
Nereid 20 0 นาที
Pest 25 0 นาที
Merman 15 0 นาที
Megalith 8 0 นาที
Chimera 1 120 นาที - 180 นาที