ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "beach_dun3"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Megalodon 30 0 นาที
Cornutus 30 0 นาที
Hydra 50 0 นาที
Shellfish 25 0 นาที
Nereid 2 0 นาที
Pest 2 1 นาที
Tri Joint 3 0 นาที