ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "c_tower1"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Archer Skeleton 10 0 นาที
Baphomet Jr. 26 0 นาที
Bathory 40 0 นาที
Punk 65 0 นาที