ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "c_tower3_"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Big Bell 70 0 นาที
Time Keeper 30 0 นาที
Owl Viscount 30 0 นาที
Mimic 15 0 นาที
Rideword 15 0 นาที