ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "c_tower4"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Archer Skeleton 30 0 นาที
Horong 1 5 นาที - 7 นาที
Whisper 10 0 นาที
Mimic 4 15 นาที - 22 นาที
Mimic 12 30 นาที - 45 นาที
Alarm 90 0 นาที
Rideword 2 4 นาที - 7 นาที
Rideword 5 5 นาที - 8 นาที
Rideword 6 6 นาที - 9 นาที
Rideword 2 7 นาที - 10 นาที
Executioner 1 120 นาที
Knight of Abyss 1 60 นาที
Clock 45 0 นาที
Clock Tower Manager 2 30 นาที
Clock Tower Manager 1 60 นาที
Owl Duke 3 0 นาที
Elder 2 0 นาที