ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "cmd_fild04"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Crab 30 0 นาที
Shellfish 30 0 นาที
Raggler 20 0 นาที
Aster 50 0 นาที
Alligator 40 0 นาที
Sea Otter 70 0 นาที