ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "cmd_fild05"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด พื้นที่เกิด
Anacondaq 22 0 นาที
Green Plant 5 30 นาที - 45 นาที
Yellow Plant 3 30 นาที - 45 นาที
Yellow Plant 3 30 นาที - 45 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Desert Wolf 18 0 นาที
Baby Desert Wolf 14 0 นาที
Frilldora 50 0 นาที
Wild Rose 2 0 นาที
Alligator 28 0 นาที